Varför du ska välja oss

Byggandet av det framtida hemmet utgör ett viktigt steg i varje enskild människas liv. För att hela arbetet kring ert framtida hem ska förenkas så mycket som möjligt bör detta arbete utföras av människor med erfarenhet inom husprojektering och husbyggnad. ZSG Hus AB är det bästa valet för byggandet av ert framtida hem. 

Vårt företag har många års erfarenhet av husprojektering, bygg samt tillverkning av energisnåla hus. Våra anställda har den kompetens och kunskap som krävs för att arbetet med ditt framtida hem ska bli så kvalitativt och säkert som möjligt – vårt mål är alltid att göra kunden nöjd.

Vad beträffar husprojektering, så använder våra projekteringsansvariga anställda sig av de mest moderna programmen för husartitektur under alla faser av projektet kring ditt framtida hem.

Vi använder oss av den mest moderna teknologin vid tillverkningen och byggandet av energisnåla hus. Tillika använder vi oss även av det bästa materialet som finns på marknaden, så att ert framtida hem ska bli så kvalitativt och energisnålt som möjligt. Byggandet av ert framtida hem sker i enlighet med era behov, önskemål samt finansiella möjlighet.

Vi bygger hus efter två kvalitativa system, nämligen Standard och Mega.

Vi bygger enligt era önskemål och hos oss kan ni vara säkra på att det finns flexibilitet i valet av material som kommer att användas i byggandet av ert framtida hem.