Väggar

Energisnåla monteringsfärdiga hus

De system som vi bygger de energisnåla monteringsfärdiga husen är Standard och Mega.

Ytterväggarna utförs enligt systemen Standard och Mega:

 

*** Standardsystemet *** (väggdjup: 40,0 cm)

I grund och botten består denna vägg av en limmat laminerat trä med ett djup på 20 cm. Standard
Båda sidorna är belagda med fibrös gips – farmacellplattans djup är 1,25 cm och fyllningen är stenull med ett djup på 20 cm, över vilket man placerar Delta-Dawa GP på insidan och på utsidan placerar man vindtät/andningsbart folie kallad för Delta-Maxx. 
Över fermacellplattorna med gipsfiber finns det installationsutrymme reserverad: En underbyggnad av trä med ett djup på 5 cm, fyllt med stenull med ett djup på 5 cm täckt av gipsad fermacell platta med ett djup på 1,5 cm. 
På utsidan, över den gipsade fibrösa fermacellplattan, placeras andningsbart polystyren med ett djup på 10cm, över vilket byggnadslim och silikatplattor sätts som en avslutande täckning.

Förutom putsfasad kan ni även välja träfasad eller en kombination av trä och puts.

 

*** Megasystemet *** (väggdjup: 44,6 cm)

Väggelementen tillverkas av en impregnerad bärande trästruktur – KVH, med ett djup på 22cm fyllt med stenull på ett djup på 22Mega cm med ett täckande lager på båda sidorna. Över träkonstruktionen på utsidan placeras gipsfiber – fermacellplatta med ett djup på 1,25 cm och på insidan reserveras installationsuttrymme – underbyggnad av trä med ett djup på 8 cm med en fyllning av stenull med ett djup på 8 cm, över vilket fiberskivor av gips placeras med ett djup på 1,25 cm + (gipsskivans djup är 1,25cm). Väggens yttre element är ett yttlager av polystyren, med ett djup på 10cm och ihopsatt med bygglim med nät och slutligen bearbetat med silikatgips.

Förutom putsfasad kan ni även välja träfasad eller en kombination av trä och puts.

 

Skiljeväggar
Väggelementen är tillverkade med en impregnerad bärande träkonstruktion, med en bredd på 10 cm och 12 cm, fylld med stenull med ett djup på 6 cm (eller mer) och med ett dubbelsidigt belägg med fibrösa fermacellgipsplattor (eller OSB plattor), med ett djup på 1,25 cm, varav över dessa sätts gipsplatta på båda sidorna, med ett djup på 1,25 cm. Den totala tjockleken på väggarna är 15 och 17 cm.

Väggarnas höjd
Standardhöjden på väggelementen är 2,70 m, och vid behov kan väggarna tillverkas enligt högre höjd. Den synliga höjden från golvet till taket hos standardväggarna är 2,56 m, beroende på hur golvkonstruktionen ser ut.

Golvkonstruktion
Består av KVH balkar, storlek och avstånd enligt statisk uträkning, fylld med mineralull, med ett djup på 10 cm och 20cm bredd i mellanrummen. På undersidan sätts den sällsynta täckningen över vilket man sätter gipsplattorm ed ett djup på 1,25 cm och på översidan sätter man OSBplatta med ett djup på 1,8 cm, över vilket ljudisolering sätts, spackel och slutligen golvbeläggningen, beroende på rummets syfte.

Innertakets konstruktion
Takkonstruktionen i bottenvåningen och de övre våningarna är takräckets underbälte, på vilka plankor och gipsskivor placeras, med ett djup på 1,25 cm, och de är fyllda med mineralull med ett djup enligt terminsk budget med ett isoleringsskydd.
Takkonstruktion hos hus med tak: Mineralull med isoleringsskydd i t aklutningen och det mellersta sluttande taket, plankor och gipsplattor med ett djup på 1,25 cm.
Mineralullets djup enligt byggsystem: djup: 20 cm – Standard, djup: 25 cm – Även för Mega.

Takets struktur
Takkonstruktionen hos bottenvåningen och påbyggnadsvåningar är träbalkar eller en klassisk träkonstruktion om det ska finnas en vind.
Takkonstruktionen hos envåningshus med tak är en klassisk träkonstruktion som består av takstolar och regleringselement.