Teknologi

I det förberedande arbetet med att utforma huset och dess beståndsdelar används de mest moderna och avancerade programen, som ger maximal precision och effektivitet vid skapandet av de beståndsdelar som behövs för produktionen.

All material som används under tillverkningsprocessen har testats och överensstämmer med normerna.