Husprojektering

ZSG Hus AB använder de mest moderna program för 2D och 3D ritning och modellering.

En sådan approach möjliggör en fullständig upplevelse av det framtida objektet för investeraren, och en utförlig och omfattande kalkylering av utgifterna och en precision vid urvalet och anförskaffningen av nödvändig material.

Byggarbete är ett arbete som är känt vid att innebära en rad olika oförutsedda detaljer, förändringar och improviseringar på själva arbetsplatsen. Precisa och tydliga projektplaner/dokumentationer är grunden för ett lyckat bygge och vad varje investerare behöver för att resultatet ska bli som förväntat.

Projekteringsutbud

Förutom projektering av energisnåla hus från vårt egna tillverkningsprogram, projektirerar vi även andra slags byggnader/fastigheter oavsett slag och material.

Projekteringsutbudet omfattar följande:

  • Improviseringsprojekt
  • Huvudprojekt
  • Uträkning av arbete

Improviseringsprojekt innefattar ritningar och dokument utformade tillsammans med investeraren, utifrån hans/hennes önskemål, och till dessa ritningar och dokument ges övergrip funktionalitetsförslag och tekniska lösningar för bygget samt förslag på var bygget kan utföras med området i åtanke. Likväl tas även mark och andra aspekter med i planeringen av det kommandet bygget.

Huvudprojekt innefattar inbördes samordnade projekt med tekniska lösningar, som uppfyller viktiga byggkrav, såväl som andra krav enligt lagen samt särskilda regler och tekniska specifikationer.