Husbyggnadssystem

ZSG Hus Abs produktionsprogram innefattar byggandet av energisnåla monteringsfärdiga byggnader enligt två byggsystem, nämligen Standard och Mega.

De monteringsfärdiga byggnaderna har i grunden väggar av träkonstruktion fyllda med mineralull med ett omslutande höljse som i sin tur är täckt med plåtliknande lager på båda sidorna. Över dessa placeras sedan den yttre termiska fasaden och insidan består dessutom av en annan platta foder, vilket ger bättre ljudisolering. Träkonstruktionens bredd, mineralullet och de olika typerna av foder beror på vilket byggsystem det rör sig om. Mer isolering ger högre energieffektivitet och en lägre värme genomgångskoefficient.

Byggsystem och nivå på ovanstående väljer investeraren. Investeraren väljer nivån på byggandet.